View details

Natura 2000 ved Arresø

– turnr: 63

Turleder: Christina Larsson

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Ramløse havn
(Gribskov kommune – nærmeste større by: Ramløse)

Beskrivelse: Inden for Natura 2000-området “Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose” helt ned til Arresø, skal vi se på eng/mose/rigkær. Botaniker Sanne Scheibel er guide på turen. Lokaliteten er på privat grund, og normalt ikke åben for offentligheden. Arealet græsses af kvæg og på Vilde Blomsters Dag vil der gå kvier og kalve på arealet (de er dog meget sky). Hunde må ikke medbringes! Vi mødes på Ramløse Havn (Søkrogvej 61, Ramløse, 3200 Helsinge) og går til lokaliteten på Bakkevej 38, 3200 Helsinge. Der er ca. 2 km at gå.

Medbring: gummistøvler og forfriskning