View details

Enge i Ravnsholte Skov i NP “Skjoldungernes Land”

– turnr: 27

Turleder: Søren Grøntved Christiansen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen vest for Avnstrup Modtagecenter
(Lejre kommune – nærmeste større by: Hvalsø)

Beskrivelse: Ravnsholte Skov rummer artsrige skovenge, der plejes ved høslæt. Vi vil snakke biodiversitet og urørt skov og kigge på orkidéer, engblommer og kødædende planter i Smuldmosen og Kildeengen.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Lejre

Offentlig transport: