View details

Tversteds Grønne Front

– turnr: 25

Turleder: Flemming Thorning-Lund

Tidspunkt: 11.00 – 13.30
Mødested: P-pladsen over for Is-husene på Tannisbugtvej
(Hjørring kommune – nærmeste større by: Hjørring)

Beskrivelse: Tag familien under armen, når Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening tager på vandring gennem det fantastiske klitlandskab i Tversted – Tversteds Grønne Front. I området finder vi Danmarks mest artsrige grønklitter med et stort indhold af sjældne og biotoptypiske arter. På turen gennem klitheden og klitoverdrevet vil turleder Flemming Thorning-Lund fortælle om alle de forskellige vilde blomster og planter, som vi møder på vores vej, og som netop nu står i fuldt flor, bl.a. Blodrød Storkenæb, Nikkende Kobjælde, Sand-Frøstjerne og Alm. Mælkeurt. Medbring gerne lidt mad og drikke til turen.Turleder: Botaniker og naturvejleder Flemming Thorning-Lund

Turen udbydes i samarbejde med DN Hjørring

Medbring: forfriskning