Kongsøre Skov

– turnr: 25

Turleder: Inge Schellerup Gotfredsen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P – plads for enden af Sandskredsvej
(Odsherred kommune – nærmeste større by: Holbæk)

Beskrivelse: Kongsøre Skov er indbegrebet af en dansk bøgeskov. Her vokser de flotte gamle bøgetræer helt ned til Isefjordens kyst og ”spejler sin top i bølgen blå”. Undervegetationen er sparsom. Men hist og her kan man se masser af steffensurt og bingelurt, et tegn på gammel skov. I april er skovbunden hvid af anemoner, og ved nogle af kystskrænterne findes der blå anemoner.
Ved stranden vokser der marehalm, skivekamille, hybenroser, strandmalurt og strandbynke, og indimellem ses pletter af lyng, der er rester fra et gammelt overdrev. Man kan også finde strandløg, benved, torskemund og den sjældne kantede kohvede.

Turen udbydes i samarbejde med DHN, Holbæk