View details

Sønderho Gamle fuglekøje

– turnr: 23

Turleder: Søren Vinding

Tidspunkt: 10.00 – 13.30
Mødested: P-pladsen ved Landevejen og fuglekøjen.
(Fanø kommune – nærmeste større by: Nordby)

Beskrivelse: Turen går til Fanøs østkyst med klithede, klitter og strandeng samt plantesamfundet i en fuglekøje.

Turen udbydes i samarbejde med FanøNatur og Danmarks Naturfredningsforening, Fanø afdelingen.

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bussen fra Fanøfærgen til Sønderho kan stoppes ved Sønderho Gamle Fuglekøje.