Udby Vig

– turnr: 27

Turleder: Thomas Brønholm

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-plads i skovkant for enden af Hønsehalsvej
(Holbæk kommune – nærmeste større by: Holbæk)

Beskrivelse: Engene ved Udby Vig består af store rigkærarealer samt mindre arealer med sure

Turen udbydes i samarbejde med NVNF + DN, Holbæk