Krogenlund Mose – Småsøerne

– turnr: 24

Turleder: Sten Moeslund

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen for enden af Klokkekildevej
(Egedal kommune – nærmeste større by: Lynge)

Beskrivelse: Et artsrigt kær mellem Buresø og Bastrup Sø. Nogle af de sjældne plantearter er optalt og kortlagt siden 1983. Plejen af arealerne bliver gennemgået.

Turen udbydes i samarbejde med Naturstyrelsen, Østdanmark

Medbring: gummistøvler og forfriskning