Enge ved Hemmed Kirkevej 17

– turnr: 9

Turleder: Peter Wind /Anne Murmann

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Hemmed Kirkevej 17, 8585 Glesborg
(Norddjurs kommune – nærmeste større by: Grenaa)

Beskrivelse: Tur til en §-3 eng med både tør og fugtig bund. Mulighed for gøgeurt.

Turen udbydes i samarbejde med DN Norddjurs

Medbring: gummistøvler