Hvedshøj og Hvedstrup Engsø

– turnr: 30

Turleder: Claus Helweg OVESEN

Tidspunkt: 13.00 – 14.30
Mødested: Lille parkeringsplads lige nord for Hvedshøj
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: En stor gravhøj lidt vest for landsbyen Hvedstrup har en artsrig græslandsflora med arter, som er usædvanlige her på Sjælland el. direkte sjældenheder. Fra gravhøjen går en sti ned til Engsøen, som rummer et meget godt udsnit af vådbundsflora, og vi kaster også et blik på de levende hegn med deres selvgroede el. plantede buske og træer.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Roskilde afd.

Offentlig transport: Bus 216 kører af Hvedstrupvej