Gundsømagle Sø, østenden

– turnr: 28

Turleder: Claus Helweg OVESEN

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Østrup trafikplads (busholdepladsen)
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde, Veksø)

Beskrivelse:

Vi går hen til Hove Å og følger den på nordsiden af søens østlige ende. Her kan vi se alle de karakteristiske arter fra kærmose, rørsump og ellesump – og der er også mulighed for at se gøgeurter. Vi ser selvfølgelig også efter de fugle, der kommer forbi, og hører om fredning og forvaltning af Fugleværnsfondens sø.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden, DNs Roskilde afd.

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bus 216 fra Roskilde Station