View details

Sølsted Mose

– turnr: 44

Turleder: Klaus Fries & Mette Due

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: P-plads ved Rute 11 over for Sølsted Rasteplads
(Tønder kommune – nærmeste større by: Bredebro)

Beskrivelse: Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På en gåtur rundt i mosen ser vi om LIFE-projektet har givet bedre vilkår for mosens flora. Vi møder vi mange smukke og karakteristiske planter – både almindelige og sjældne og sårbare. Porse, troldurt, kongebregne, gøgeurt, spagnummosser har fristeder i hede- og højmosen.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden

Medbring: gummistøvler