View details

Klim Bjerg

– turnr: 42

Turleder: Mariann Stenholm

Tidspunkt: 14.00 – 17.00
Mødested: P-pladsen ved Klim Kalkovn
(Jammerbugt kommune – nærmeste større by: Fjerritslev)

Beskrivelse: Klim Bjerg er en kalkbakke omgivet af klithede, marker og landsbyen Klim. En del er fredet på grund af forekomsten af Klit-limurt, men vi finder også arter som Vår-potentil, Nikkende Kobjælde, Bakke-nellike og Aks-ærenpris. Jammerbugt Kommune udfører naturpleje både på skrænter og i klitheden neden for bjerget, og vi ser på resultaterne.

Turen udbydes i samarbejde med Jammerbugt Kommune

Medbring: forfriskning