Grusgraven i Myrthue og omegn

– turnr: 36

Turleder: Mette Sejerup Rasmussen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Myrthurgård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V
(Esbjerg kommune – nærmeste større by: Esbjerg)

Beskrivelse: Esbjerg kommune har de sidste par år lavet naturpleje i og omkring grusgraven. Her er overdrev, hede, strandeng og tørvelavning blevet plejet med både rydning af træer og buske og ved afgræsning. Vi vil derfor på et meget begrænset område kunne se forskellige naturtyper i forskellige udviklingstrin.

Turen udbydes i samarbejde med Esbjerg Kommune

Medbring: forfriskning