Voderup Klint

– turnr: 59

Turleder: Knud Nielsen

Tidspunkt: 14.00 – 15.30
Mødested: P-pladsen på Voderup Klint
(Ærø kommune – nærmeste større by: Ærøskøbing)

Beskrivelse: Voderup Klint er en 33 m høj lerklint der i 3 store terrasser falder ned mod stranden. Det er et overdrev med flere vandhuller på 2 af terrasserne, Der er en rig flora hvor blandt andet knoldet mjødurt står i fuldt flor nu med mange tusinde eksemplarer.

Turen udbydes i samarbejde med Ingen