View details

Hjerk Nor

– turnr: 35

Turleder: Eva Grøndal

Tidspunkt: 14.00 – 17.00
Mødested: P-Plads ved Hjerk Nor sluse for enden af Lysenvej
(Skive kommune – nærmeste større by: Skive)

Beskrivelse: I Skive Kommune vil vi i år besøge området, der ligger vest for Hjerk Nor ved Lysen Bredning. Områdets geologiske historie betyder, at der i dag findes en stor variation af naturtyper med et væld af spændende planter. Vi skal blandt andet besøge strandenge, strandsumpe, strandoverdrev, heder og fattigkær.

Turen udbydes i samarbejde med Skive Kommune og DN Skive-Salliing

Medbring: gummistøvler og forfriskning