Svenstrup Kær

– turnr: 5

Turleder: Allan Eskesen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, 9460 Brovst
(Jammerbugt kommune – nærmeste større by: Brovst)

Beskrivelse: Svenstrup Kær ligger som et ca. 200 ha stort delvist tilgroet moseområde mellem Lien skrænten og de åbne klithedearealer ud mod Jammerbugten. I området er en mosaik af mange forskellige artsrige naturtyper. På selve Lien skrænten er tørre sure og kalkrige overdrev blandet med enekrat og hasselskov og flere fine kildevæld. Nedenfor skrænten findes spredte fine lysåbne rigkær, og gamle mørke artsrige pilekrat.

Turen udbydes i samarbejde med Jammerbugt Kommune

Medbring: gummistøvler