Frijsbak

– turnr: 15

Turleder: Rikke Rørby Graversen

Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Mødested: Skjesbjergvej 25, Vellev, 8860 Ulstrup
(Favrskov kommune – nærmeste større by: Ulstrup)

Beskrivelse: Tag med på tur til Frijsbak, som nok må betegnes som Favrskov Kommunes største naturperle. Bakkerne bliver afgræsset af islandske heste, og området har formentlig været brugt som græsningsarealer i mange hundrede år. Her vokser den sjældne bakke-gøgelilje i 1000-tal sammen med skov-gøgelilje, guldblomme, hjertegræs, månerude, djævelsbid og en lang række andre hede- og overdrevsplanter. Frijsbak er også kendt for et rigt insektliv med eksempelvis en indlandsbestand af klitperlemorsommerfugl. Vi skal høre om blomsternes kendetegn og historier og om naturplejen med hestene.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening – Favrskov og Favrskov Kommune