View details

Eskebjerg Vesterlyng

– turnr: 30

Turleder: Inge Schellerup Gotfredsen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P – plads ved Lyngvej inden for Eskebjergleddet
(Kalundborg kommune – nærmeste større by: Havnsø)

Beskrivelse: Eskebjerg Vesterlyng rummer en meget varieret natur. Her indgår enebærkrat og lyng i en mosaik med fugtige lavninger, klitter, urterige overdrev og strandeng.Gennem århundreder er Vesterlyng blevet bevaret som ét fælles græsningsareal for Lynglaugets medlemmer, så også i dag græsser dyrene frit på hele Vesterlyng.Vesterlyng er den største sammenhængende hede på Sjælland.Mareskoven, er en gammel stævningsskov af hassel og elm. At stævne indebærer, at man skærer træet ned og derved får det til at sætte en mængde nye skud, der kan høstes som slanke og lige kæppe. Det er ikke usandsynligt, at Mareskoven tidligere har leveret råmaterialet til de flettede gærder, som omgav Vesterlyng.