Thurø Rev overdrev og strandeng

– turnr: 53

Turleder: Erik Andersen

Tidspunkt: 14.00 – 17.00
Mødested: P-pladsen for enden af Østerskovvej
(Svendborg kommune – nærmeste større by: Thurø, syd for Svendborg)

Beskrivelse: Vi går gennem Thurø Østerskov til revet, der er en særlig interessant strandeng (Habitatområde 242). Vi viser også skovdriften i fællesskoven Thurø Østerskov.

Turen udbydes i samarbejde med DN Svendborg

Medbring: gummistøvler og forfriskning