Pumpestationen bag Damgade

– turnr: 57

Turleder: Finn Lindhart og Lis Kristensen

Tidspunkt: 10.00 – 11.30
Mødested: Pumpestation ved siden af Kattelauget, Damgade 980
(Sønderborg kommune – nærmeste større by: Sønderborg)

Beskrivelse: Naturgenoprettet område ved den gamle punpestaion bag Damgade. Nygravet lille vandhul.

Turen udbydes i samarbejde med DN Sønderborg