View details

grennessmindes økologiske gartneri

– turnr: 29

Turleder: kaare jacobsen

Tidspunkt: 13.00 – 15.30
Mødested: gartneriets p.-plads
(høje-taastrup kommune – nærmeste større by: høje-taastrup)

Beskrivelse: vi ser på ruderater, rørskov, mose, ung bøge- og egeskov, agerukrudt, græsmarker m.m.

Turen udbydes i samarbejde med DN-taastrup

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Flere busser til husby allé og snubbekorsvej.