View details

Nørrestrand ved Horsens

– turnr: 28

Turleder: Bent Vestergaard Petersen

Tidspunkt: 13.00 – 16.00
Mødested: Broen over Sundet for enden af Georg Rasmusens Vej
(Horsens kommune – nærmeste større by: Horsens)

Beskrivelse: Vi ser på floraen i enge, sumpe og på skrænter langs naturstien på sydsiden af Nørrestrand og hvordan plejen udført af Horsens Kommune har haft gavnlig indflydelse på artsrigdommen bl.a. de mange orkideer der vokser her.Turen varer ca. 3 timer, men man kan smutte fra efter eget ønske undervejs.

Turen udbydes i samarbejde med DN i Horsens, Naturhistorisk Forening for Horsnes, Horsens Kommune

Offentlig transport: