Lungholm Inddæmning og Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog

– turnr: 61

Turleder: Uffe B. Nielsen

Tidspunkt: 13.00 – 15.30
Mødested: Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby
(Lolland kommune – nærmeste større by: Rødby og Holeby)

Beskrivelse: Eng, overdrev og skov. Området huser en speciel flora bl.a. med en meget stor bestand af orkideen bakkegøgelilje. Desuden vokser der bl.a. sjældne arter som vild selleri, soløjealant, strandnellike, agerkohvede og klæbrig limurt. Der vil også være mulighed for at opleve områdets fugleliv.Efter turen drikkes der kaffe på Lyttesholm Naturcenter.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden, Lyttesholm Naturcenter og naturvejledningen i Lolland Kommune

Medbring: forfriskning