Lild Strandkær

– turnr: 4

Turleder: Jørgen Nordkvist

Tidspunkt: 10.00 – 12.30
Mødested: P-plads i Lild Strand for enden af Strandvejen
(Thisted Kommune kommune – nærmeste større by: Fjerritslev eller Thisted)

Beskrivelse: Naturtyperne på lokaliteten er klithede og lobeliesø. Ud over Tvepibet Lobelie og Strandbo vil vi finde Thy-Gøgeurt og andre arter såsom Spæd Mælkeurt og Rundbladet Soldug

Turen udbydes i samarbejde med Biologisk forening for Nordvestjylland (BFN) og Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Medbring: gummistøvler og forfriskning