Oldtidsminderne ved Tustrup

Turleder: Peter Wind &Anne Murmann Hansen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Stendysserne, vestlige P-plads ved informationshus
(Norddjurs kommune – nærmeste større by: Allingåbro)

Beskrivelse: Tuskøtrup gravplads er meget mere end gravhøje. Her er en meget varieret natur med eng, skov, sø og mose. Vi ser på de planter og naturtyper, som vi finder på vores vej.

Turen udbydes i samarbejde med DN Norddjurs, Norddjurs kommune