Hellebæk Kohave

Turleder: Gunnar Rylander

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: P-plads 170 m fra Skindersøvej 40 mod Ålsgårde.
(Helsingør kommune – nærmeste større by: Helsingør)

Beskrivelse: 3 kvadratkilometer uspoleret landskab af græsset overdrev på sur/sandet jordbund med skovbryn, mange søer, elle- og birkesumpe, lysåbne moser og vandløb.

Turen udbydes i samarbejde med Hellebæk Kohaves Venner

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: 345