Orkideskoven ved Hjortsballe

– turnr: 18

Turleder: Peter Lange

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Læssepladsen i skoven
(Silkeborg kommune – nærmeste større by: Them)

Beskrivelse: Verner Dalsgaards skov ved Hjortsballe drives ekstensivt og uden brug af kunstgødning og sprøjtning. Måske som følge heraf er der en meget artsrig flora i skovbunden, men bl.a. 3 arter af orkideer og en meget stor bestand af liden vintergrøn.

Turen udbydes i samarbejde med Silkeborg Kommune