Lovns halvøen

Turleder: Nikolaj Sass Ebsen

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: Udestue på lovns halvøen
(Vesthimmerland kommune – nærmeste større by: Hvalpsund)

Beskrivelse: Vi kigger på artsrige overdrev og rigkær, på skrænter og i slugterne. På turen får vi bla. får mulighed for at sammenligne bakke og skovgøgelilje. Lokaliteten rummer mange værdifulde overdrevsarter bla kattefod og lav tidsel, også i rigkærene er der stor artsrigdom med bla. Kødfarvet gøgeurt, festgræs, leverurt og engtroldurt.

Medbring: gummistøvler