Gundsømagle Sø, østenden med østtårnet

Turleder: Claus Helweg Ovesen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Fugleværnsfondens p-plads St.Valbyvej 276, Østrup
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: Berømt lavvandet sø i en markeret dal med omgivende rørsump, ellesump og enge.Godt overblik over plantesamfund og bl.a. orkide-flora på engene.På turen drøftes forvaltningen med en naturinteresseret lodsejer, som tager aktiv del i plejen af engene.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden og Roskilde kommune

Medbring: forfriskning