Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforenings fold

Turleder: Henriette Bjerregaard

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: Kogræsserforeningens fangfold vest for Kasted
(Aarhus kommune – nærmeste større by: Aarhus)

Beskrivelse: Kasted Mose rummer en artsrig eng-/overdrevs- og kærvegetation, bl.a. med arter på kalkrig bund som engblomme, pile-alant, butblomstret siv, hulkravet kodriver o.m.a. Måske genfindes engskær, som her har haft ét af sine kun to voksesteder i Jylland? Kogræsserforeningen startede op i 2008, vi ser på hvordan 10 års græsningen har påvirket naturen.

Turen udbydes i samarbejde med Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: Bus 200 til Søftenvej/Lisbjerg Erhvervspark, herfra 1,9 km til fods