Skamlebæk-sletten

Turleder: Jan Fischer Rasmussen

Tidspunkt: 11.00 – 14.00
Mødested: Parkeringspladsen ved radiostationen
(Odsherred kommune – nærmeste større by: Asnæs)

Beskrivelse: Hede og surt overdrev. Det har været anvendt som radiostation. Tilgroning med Gyvel er et problem, men der stadigt mange spændende planter bl. a. Skrænt-Star. Det er også en vigtig lokalitet for dagsommerfugle og køllesværmere med mindst 10 rødlistede arter.

Turen udbydes i samarbejde med Odsherred Kommune

Medbring: forfriskning