Kokkeløkken

– turnr: 49

Turleder: Finn Hansen

Tidspunkt: 14.00 – 15.30
Mødested: P-plads ved skydehus, Brommevej 25
(Bornholms Kommune kommune – nærmeste større by: Rønne)

Beskrivelse: Bornholmsk klippeløkke med overdrevsarter

Turen udbydes i samarbejde med Naturhistorisk Forening for Bornholm

Medbring: gummistøvler og forfriskning