Mølleparken og Sorthøj

– turnr: 6

Turleder: Esben Buch

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: P-plads i Mølleparken ved nedlagt campingplads
(Aalborg Kommune kommune – nærmeste større by: Aalborg)

Beskrivelse: Løvskov, udyrkede arealer, grøftekanter og overdrev

Turen udbydes i samarbejde med Aalborg Kommune og DN i Aalborg

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bybus