View details

Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede

– turnr: 10

Turleder: Carsten Clausen

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: På Fugledegård udenfor udstillingslokalerne
(Kalundborg kommune – nærmeste større by: Kalundborg)

Beskrivelse: Enge og overdrev, rørskov og grøftekanter

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening