Liste over ture på De Vilde Blomsters Dag 2015

Tryk på turnummeret for at læse mere om turen

Turnr   Lokalitet Turleder
1
Ved Tversted Plantage Tage Burholt
2
Tornby Klitplantage – Liver Å Erik Hammer
3
Valbjerg, Ellidsbøl Strand, Jammerbugt Mariann Stenholm
4
Lild Strandkær Jørgen Nordkvist
5
Svenstrup Kær Allan Eskesen
6
Mølleparken og Sorthøj Esben Buch
7
Ålvand Klithede Dorthea Albrechtsen
8
Hostrup Strand Anni Oppelstrup
9
Enge ved Hemmed Kirkevej 17 Peter Wind /Anne Murmann
10
Høengen på Nordre Fælled Jan Højland
11
Kalkoverdrev ved Mønsted Kalkgruber Arne Friis Hansen
12
Kim Bruun Kim Bruun
13
Worsøes Eng ved Væth Jan Højland
14
Resen Bæk ved Kongenshus Hede Jann Ribergaard
15
Frijsbak Rikke Rørby Graversen
16
Ringelmose Skov Gunnar Birkelund
17
Kasted mose Nikolaj Sass Ebsen
18
Orkideskoven ved Hjortsballe Peter Lange
19
Sletterhage fyr. Eva Kullberg
20
Moesgård Strand John Brandbyge
21
Hellebæk Kohave Gunnar Rylander
22
Holtum Ådal Lene Kolind Vilstrup
23
Fårbjerg og Hylke Strand Søren Brandt
24
Krogenlund Mose – Småsøerne Sten Moeslund
25
Kongsøre Skov Inge Schellerup Gotfredsen
26
Hjortøgaard anna bodil hald
27
Udby Vig Thomas Brønholm
28
Gundsømagle Sø, østenden Claus Helweg OVESEN
29
Ejby Ådal Søren Grøntved Christiansen
30
Hvedshøj og Hvedstrup Engsø Claus Helweg OVESEN
31
Vilde planter i Vestskoven Anne-Marie C. Bürger
32
Vrøgum Kær Merete Vigen Hansen
33
grennessmindes økologiske gartneri kaare jacobsen
34
Hundige Strand Poul Evald Hansen
36
Grusgraven i Myrthue og omegn Mette Sejerup Rasmussen
37
Maglebjerg i Assentorp Jan Woollhead
38
Høslætsengene i Bidstrupskovene Søren Grøntved Christiansen
39
Magleskov Hans Hinke
40
Staurby Skov Lars Lindskrog Christiansen
41
Kilden, St. Bøgeskov René Andersen
42
Kyst og tang til solnedgang – Esbjerg Peer Kammer Hansen
43
Kværkeby Fuglereservat Steen Drozd Lund
44
Nordbys bymarker – området nord for byen. Søren Vinding
45
Odden Inge Ambus og Kirstine Østergaard
46
Præsteeng & Stenløse Skov Henrik Tranberg
47
Kajbjergskoven Signe Nepper Larsen
48
Voldtofte Made Toni Reese Næsborg
49
Kokkeløkken Finn Hansen
50
Bræmlevænge Claus Dalskov
52
NaturBornholm René Larsen
53
Thurø Rev overdrev og strandeng Erik Andersen
54
Sølsted Mose Mette Due og Klaus Fries
55
Jydelejet HC Gravesen
56
Klintemølle Jon Feilberg
57
Pumpestationen bag Damgade Finn Lindhart og Lis Kristensen
58
Kalkkær ved Nybøl by Andreas Andersen
59
Voderup Klint Knud Nielsen
60
Påø Strand Marianne Krag Petersen
61
Lungholm Inddæmning og Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog Uffe B. Nielsen
62
Amager Fælled Nikolaj H. Correll
63
Hegnet Nina Rimestad
64
Myrup Bakker Jette Haugbølle
65
Åsted Ådal Bjarke Egelund
66
Hule Mølle ved Vokslev Anne Marie Steffensen
67
Jægersborg Dyrehave og Ermelunden Ole B. Lyshede
68
Strandeng på Enø og havevandring John Bang Jørgensen
69
Mandehoved Naturvejleder Kirsten Føns