Tved Klitplantage

Turleder: Ib Nord Nielsen

Tidspunkt: 10.00 – 12.30
Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57
(Thisted kommune – nærmeste større by: Nors)

Beskrivelse: Klitplantagens flora dels på de fugtige afblæsningsflader og lysåbne arealer i Langsande og dels på den bedre bund i plantagens østlige del.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Biologisk Forening for Nordvestjylland

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Busrute nr. 90
Hanstholm – Thisted – Nykøbing