Fredes eng i Svenstrup

Turleder: Anne Marie Steffensen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: ca Dall Møllevej 23 øst for jernbanebroen
(Aalborg kommune – nærmeste større by: Aalborg)

Beskrivelse: Fredes eng blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening, så engen efter mange år igen kan blive afgræsset. Med i projektet hører, at områdets planteliv bliver fulgt i en 5 årig periode, og at græsningens betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, et vandløb og et par søer.
Da engens flora endnu ikke er kortlagt, kan vi  sikkert øge artslisten betydeligt. Engen har ikke været gødet i mange år.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Aalborg

Medbring: gummistøvler