Agersø

Turleder: Palle Gravesen

Tidspunkt: 09.30 – 12.00
Mødested: Agersø Havn ved Færgelejet
(Slagelse kommune – nærmeste større by: Skælskør)

Beskrivelse: Vi besøger forskellige naturtyper på den centrale og nordlige del af Agersø. Turen omfatter øens beskyttede østvendte kyst ud mod Agersøsund, gamle græsmarker, strandenge, afgræssede kær, vandhuller, klitvegetation ud mod Storebælt og den gamle naturskov Snede Skov.

Turen udbydes i samarbejde med Agersø Naturcenter

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: Starttidspunktet passer til Stigsnæs – Agersø-færgens afgang fra Stigsnæs Havn kl. 09.00. Færgen ankommer til Agersø kl. 09.15 og turen er herefter til fods fra Agersø Havn. Privatbiler kan tages med færgen eller parkeres på P-pladsen ved Stigsnæs Havn. Tjek evt. for mulig bustransport fra Skælskør Station til Stigsnæs Havn (ny køreplan afventes).