Orkideskoven ved Hjortsballe

Turleder: Peter Lange

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: læssepladsen i skoven, ml. Sepstrupvej 12 og 18
(Silkeborg kommune – nærmeste større by: 8653 Them)

Beskrivelse: Vi går en tur i Verner Dalsgaards plantage, der drives ekstensivt, og indeholder en artsrig flora. I skoven findes store bestande af priklæbet gøgeurt, skov-gøgelilje og skov-hullæbe. Vi besøger også nærliggende Gavlbanker, et hedeområde, der ejes af Silkeborg Kommune. Parkering på læsseplads i skoven, følg skiltene mod Hjortsballe-røserne

Turen udbydes i samarbejde med Silkeborg Kommune