Worsøes Eng ved Væth

Turleder: Jan Højland

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: Frijsenvoldvej syd for nummer 19, 8940 Randers SV
(Randers kommune – nærmeste større by: Randers)

Beskrivelse: Se den frodige eng med en dyrkningshistorie uden pløjning eller anden jordbearbejdning i henved næsten 100 år. Vi vil undersøge hele engen på et par hektarer for alle de planter, vi kan finde. Engen plejes hvert år med høslæt, hvilket giver arealet en spændende flora.
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening guider i fællesskab rundt på arealet. Alle kan deltage, og man kan komme og gå til arrangementet – alt efter tid og lyst. Vi er på arealet hele tiden.

Turen udbydes i samarbejde med DN Randers

Medbring: forfriskning