Boserup Skov

Turleder: Søren Grøntved Christiansen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: “Den Høje P-plads” på sydsiden af Boserup skov
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: Artsrig løvskov med partier med stævningsskov. Mange karakteristiske og sjældne arter, f.eks krat-vikke og forskelligblomstret viol..

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Roskilde

Offentlig transport: