Særløse Overdrev og Avnsø

Turleder: Søren Grøntved Christiansen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen ved skovbrynet på Tjørnehusvej
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Hvalsø)

Beskrivelse: Gammelt fredet, afgræsset overdrev, artsrig tørvegrav med blærerod samt gammel bøgeskov.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Lejre