Præsteengen og Stenløse Skov

Turleder: Henrik Tranberg

Tidspunkt: 19.00 – 21.30
Mødested: Busstopppested Stenløsevej ud for vejen Rulkehøjen
(Odense kommune – nærmeste større by: Odense)

Beskrivelse: Kilde, kær, overdrev, åbred, løvskov

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: Buslinje 110