Mågeøen

Turleder: Irene Svanborg Møller

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P-pladsen ved Ugelbølle strand, ca. Strandvejen 65
(Syddjurs kommune kommune – nærmeste større by: Rønde)

Beskrivelse: Strandeng med mulighed for at se salturt, jordbærkløver, slangetunge og andre strandengsarter. Vi snakker om zoneringer, salttolerance og andre tilpasninger til kystnærhed.