Gundsømagle Sø, vestenden med vesttårnet

Turleder: Claus Helweg Ovesen

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: Fugleværnsfondens p-plads, Kirkerupvej 33, 4000 R.
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: Berømt, fredet fuglesø i en markeret dal med omgivende rørsump, ellesump og enge.Engene ved vesttårnet har flora med bl.a. gøgeurter og festgræs. God adgang til ellesump og rørsump på en plankesti helt ud til vandkanten.

Turen udbydes i samarbejde med Roskilde kommune og Fugleværnsfonden

Medbring: forfriskning