Langkær ved Bidstrup Gods

Turleder: Rikke Rørby Graversen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: 500 m øst for p-plads v. Bidstrupvej 1, 8870 Langå
(Favrskov kommune – nærmeste større by: Laurbjerg)

Beskrivelse: Kom med på tur med Danmarks Naturfredningsforening og Favrskov Kommune til Langkær ved Bidstrup Gods og gå på opdagelse mellem engens blomster. Langkær har oplevet lidt af hvert gennem de seneste århundrede. Godsejer Geert F. H. de Lichtenberg fortæller historien om afvanding og opdyrkning, og hvordan det hele er blevet opgivet igen. Hvad har det betydet for plante- og dyrelivet i området? Trods tidligere dræning og opdyrkning kan vi stadig/igen finde hundredvis af orkideer som majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Hvis vi er heldige finder vi også engblomme, butblomstrede siv og naturligvis mange andre af engens karakteristiske planter.

Turen udbydes i samarbejde med DN-Favrskov og Favrskov Kommune