Overdrev ved Møldrup Bro

Turleder: John Brandbyge

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Kartoffelcentralen ved Hobrovej 19, 9632 Møldrup
(Viborg kommune – nærmeste større by: Mølholm)

Beskrivelse: Dalskrænterne langs Skravad Bæk, der løber til Skals Å, rummer botanisk værdifulde overdrev og heder med forekomst af flere sjældne planter. En af disse smukke overdrev ligger ved Møldrup Bro mellem Roum og Møldrup. Her er bl.a. en flot bestand af Guldblomme som netop på dagen står og lyser smukt i det grønne.